^Иди горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Добро дошли у нашу школу!
 
ucionica1

Техничар заштите од пожара

Техничар заштите од пожара је образовни профил за ученике који желе да се баве:

-пројектовањем заштитних противпожарних система

-заштитом од пожара

-гашењем пожара.

teh.zaštite 1

Техничар заштите од пожара је образовни профил у трајању од четири године. Кроз овај профил ученици стичу знања у области заштите људи и непокретне имовине од пожара. Првенствено је у питању оспособљеност за спасавање људи и непокретне имовине у случају поплава, саобраћајних незгода, еколошких катастрофа, олујног времана, као и у многим другим сличним ситуацијама. Након завршетка овог смера, постоји могућност запослења у свим ватрогасним станицама и местима која имају обавезу да у свом предузећу имају запосленог техничара заштите од пожара.

Техничари заштите од пожара се обучавају:

1.да спрече избијање пожара (ПРЕВЕНТИВА)-проучавањем хемијских и физичких особина горивих материја, проучавањем пожарне оптерећености објеката, изучавањем и инсистирањем на поштовању прописа и закона о заштити од пожара;

2.да угасе настали пожар и спрече ширење (РЕПРЕСИВА)-проучавањем теорије горења, проучавањем особина грађевинских материјала, упознавањем са справама и опремом за гашење пожара, увежбавањем тактике гашења пожара.

Copyright © 2018. Средња школа "Никола Тесла", Баточина. Сва права задржана.