^Иди горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Добро дошли у нашу школу!
 
ucionica1

Службеник у банкарству и осигурању

Циљ стручног образовања за квалификацију СЛУЖБЕНИКА У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ је оспособљавање лица за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица; обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продају животног и неживотног осигурања, преузимање ризика за животно и имовинско осигурање, као и за обраду захтева по полисама

Дужности - стручне компетенције (исходи стручног образовања):

- Обављање послова са готовином

- Обављање послова по динарским рачунима правних лица

- Обављање послова по динарским рачунима физичких лица

- Обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица

- Обављање девизних послова везаних за физичка лица

- Обављање девизних послова везаних за правна лица

- Обављање послова везаних за хартије од вредности

- Обављање послова трезора, оставе и сефова

- Продаја животног осигурања

- Продаја неживотног осигурања

- Преузимање ризика за животно и имовинско осигурање

- Обрада захтева по полисама

- Сарадња са интерним и екстерним службама

- Организовање сопственог рада

Copyright © 2018. Средња школа "Никола Тесла", Баточина. Сва права задржана.