^Иди горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Добро дошли у нашу школу!
 
ucionica1

Бравар-заваривач

Ученици који буду уписали нови образовни смер Бравар-заваривач наставу ће имати по дуалном систему, односно, теоријске предмете слушаће у школи, док ће практичну наставу реализовати у реалном пословном окружењу, у фирмама и предузећима који су партнери Школе на овом пројекту.

zavarivac2

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, на модерним симулаторима за заваривање, док у другој години проводе два дана на пракси у предузећу. У трећој, завршној години, у предузећу су три дана недељно.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ - ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И УМЕЊА КОЈЕ СЕ СТЕКНУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

По завршетку школовања бравар-заваривач ће умети да: израђује делове металних конструкција механичком обрадом, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању…

МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

У фабрикама, мањим сервисним радионицама, као и у приватним радионицама.

МОГУЋНОСТИ ДАЉЊЕГ ШКОЛОВАЊА

Они који после трогодишњег школовања за бравара-заваривача буду имали жељу и могућности да наставе са образовањем, моћи ће да се доквалификују за четврти степен, а касније и да упишу вишу школу или факултет.

Copyright © 2018. Средња школа "Никола Тесла", Баточина. Сва права задржана.