^Иди горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Добро дошли у нашу школу!
 
ucionica1

O нама

Средња школа "Никола Тесла'' налази се у самом центру Баточине у улици Краља Милана Обреновића број 2. На територији општине Баточина ово је једина средња школа, којој гравитира око 13.000 становника.

Школа тренутно уписује следеће профиле:

  • Гимназија (општи тип)
  • Машински техничар моторних возила
  • Туристичко-хотелијерски техничар
  • Техничар заштите од пожара - од школске 2018/2019. године

skola5

Чланови колектива упознати су са током реформе школског образовања и активно учествују у њима. Упоредо са стручним усавршавањем кадрова врши се и осавремењивање наставе и набавка нових наставних средстава и опреме како би настава била квалитетнија и занимљивија, са више експерименталног и практичног рада. Све је то у циљу подршке изградњи демократског, економски просперитетног и отвореног друштва заснованог на владавини права, разумевања, толеранције и изградњи савременог система образовања.

Просторије у школи:

14 стандардних учионица, 7 кабинета, 2 медијатеке, 1 библиотека, кутак за креативни тренутак, блок просторија за практичну наставу, блок просторија за физичко васпитање.

Опрема:

35 десктоп рачунара, 3 лаптоп рачунара, 4 ласерска штампача, копир апарат, 2 видео пројектора, графоскоп, микроскоп, 2 телевизора, видео-рекордер, дигитални фото апарат, преко 6600 књига.

Захтеви ученика који се уписују и похађају ову школу су велики, тако да се наставнички колектив максимално ангажује да им омогући савремену и очигледну наставу. Потврда успеха може се видети на различитим такмичењима и приликом уписа на факултете и академије. У последње три године наши ученици су углавном веома успешно полагали пријемне испите и уписивали се на жељене факултете (Правни факултет, Филолошки факултет, Економски факултет, ПМФ, Машински факултет итд.). Значајно је навести да је велики број ученика ове школе завршио факултете и стекао звања професора, магистара и доктора наука, а неки од њих представљају данас и наставни кадар наше школе. Већина њих по завршеним студијама ради на истакнутим местима у општини (локална самоуправа, Дом здравља, основна и средња школа и сл.) као и ван ње.

Квалитет   образовања наше школе је потврђен у октобру месецу 2014. када је вршена екстерна провера рада свих запослених. Тада смо високо оцењени као једна од три најуспешније школе у шумадијском региону.

Copyright © 2018. Средња школа "Никола Тесла", Баточина. Сва права задржана.